Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Přinášíme informace ze 76. a 77. schůze Rady Města Slatiňany.

Rada města Slatiňany projednala na 76. schůzi

1.   Udělení výjimky z obecně závazné Vyhlášky č. 5/2001 o zajištění veřejného pořádku při pořádání hudebních produkcí

2.   Rozdělení příspěvků na činnost společenských a sportovních organizací v rámci schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2002

3.   Přidělení bytů v lokalitě Staré náměstí - I. etapa

 

Rada Města Slatiňany projednala na 77. schůzi

1. Plnění usnesení RM za 1. čtvrtletí

2. Hospodaření Města Slatiňany za 1. čtvrtletí 2002

3. Žádost paní Hany Janečkové - přemístění sociálního zařízení a užívání části pozemkové

    parc. č. 183/4

4.   Pronájem nebytových prostor v domě č. p. 771

5.   Přidělení bytu v nové bytové výstavbě

6.   Kontrola správnosti seznamu voličů

7.   Zrušení přijímání žádostí o byt od firem a od občanů s trvalým bydlištěm mimo území města Slatiňany

8.   Udělení výjimky z obecně závazné Vyhlášky č. 5/2001 o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných produkcí

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 16.květen 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany