Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V lednu se skauti a skautky účastnili již tradičního zimního soustředění spojeného s lyžováním na hájence Maděra u Telecího. Pravda, záplavy sněhu se pozvolna přeměňovaly v záplavy vody, nicméně jsme něco na běžkách ještě stihli užít. V polovině února pořádáme velkou terénní hru pro všechny naše oddíly.Touto hrou si připomínáme obnovení činnosti oddílů 17.2.1990 a něco z historie našeho střediska. Letos proběhla ve stylu pevnosti Boayard.

Jednotlivé hlídky hledaly stanoviště a po splněných úkolech získávaly klíče. S určitým počtem nasbíraných klíčů se vydaly ke kostelní věži, na jejímž vrcholku se od „knížete pána“  dozvěděly něco o historii města a poslední indicii vedoucí ke sladkému pokladu.

Oddíl skautů Dúnadan, který se vydal po stopách Froda z Pána prstenů, prožil víkend v Morii  - tedy skalním bludišti - při plnění nejrůznějších úkolů a hledání správné cesty.

Skautky - si v únoru připomněly mezinárodní Den sesterství, který spojily s koupáním a přenocováním v klubovně. Koncem března se vypravily za velikonočními zvyky do Šiškovic.

Světlušky a vlčata - prožili koncem března společné střediskové setkání na Tyrolském srubu. Hlavním hřebem tohoto víkendu byly závody. Jednotlivé hlídky plnily různé úkoly v terénu. I přes doslova zimní počasí se na 50 účastníků vracelo domů se spoustou zážitků.

 

„Skauting pro život - akce pro veřejnost“

Je heslo, které se objevuje stále častěji i v médiích. Jeho cílem je ukázat, že skauting není uzavřen sám do sebe, nýbrž je součástí širší občanské společnosti, kterou se snaží svými aktivitami oslovit a obohatit. V kontextu s tímto cílem jsme se pustili a pouštíme do většího množství akcí pro veřejnost.

Jednou z nich byl 1. skautský ples pro veřejnost, který proběhl v sokolovně 15. - 16. března.

Pravda, nebyl z historického hlediska tak úplně první, protože ten skutečně první se konal ve Slatiňanech v roce 1945. To si však asi většina hostů nemohla pamatovat, tak jsme tu číslici nechali na jedničce. Nápadů a realizace se chopil tým Effenbergerová, Koblasová, Tlustý + většina roverstva a činovnictva.

Další dvě akce pro veřejnost proběhnou v dubnu.

První bude v sobotu 6.dubna s názvem Den otevřených kluboven. Cílem této celostátní akce je pootevřít dveře skautských kluboven tak, aby se rodiče a veřejnost mohli blíže seznámit s činností Junáka. Čeká Vás výstavka z činnosti (fotky, kroniky, rukodělky, video). Zatímco rodiče si po shlédnutí výstavky pochutnají na čaji a třeba pobesedují s vedoucími, bude čekat na jejich ratolesti řada her a soutěží (nebo naopak, či společně?). Navíc budete moci (dobrovolně) přispět na sbírku Pomozte dětem, organizovanou Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti. Akce proběhne v klubovně ve Společenském domě (bývalá jídelna) 6.4. od 14.00 do 18.00 hod. a od 18.30 hod. bude pokračovat Ohněm sv. Jiří za sokolovnou.

Další akcí budou Čarodejnice 30.4. na Návrší Vrchlického. 19.00 - 20.00 hry pro děti, 20.00 zapálení hranice. Možnost opečení vlastní uzeniny.

                                                                       Mgr. Daniel Vychodil , vedoucí střediska

 

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 11.duben 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany