Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Tématické určení dotací: Podpora konání festivalů, přehlídek, soutěží, výstav a dalších forem kulturních neprofesionálních aktivit na území kraje. Podpora ediční, publikační a propagační činnosti s vazbou na kulturu a historii kraje.

Žadatel: Každá fyzická a právnická osoba, která provozuje kulturní a umělecké aktivity a sídlí a působí na území kraje.

Žádost: Žádosti o dotace na letošní rok budou přijímány v termínu do 30.4.2002 na adrese

Krajský úřad Pardubického kraje

odbor kultury a památkové péče

Komenského nám. 125

531 11 Pardubice

Na žádosti došlé po tomto termínu nebude brán zřetel !!!

Podmínky a příslušné tiskopisy budou zveřejněny na webových stránkách, na požádání mohou být zaslány poštou nebo e-mailem, osobně je žadatelé obdrží na Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Pardubického kraje, suterén, kancelář č. 18.

 

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 11.duben 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany