Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Přinášíme vám důležité body z 72., 73., 74. a 75 zasedání Rady města Slatiňany.

Rada Města Slatiňany projednala na 72. schůzi

1.   Udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 5/2001

 

Rada Města Slatiňany projednala na 73. schůzi

1.   Podmínky při pořádání veřejných hudebních produkcí a udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky  č. 5/2001

2.   Zrušení usnesení RM č. 71/2002 bod 6) závazné ukazatele ZUŠ

3.   Stanovení ceny oběda ve Školní jídelně ZŠ Slatiňany

4.   Převod pozemků v k.ú. Slatiňany z vlastnictví ČR do vlastnictví Města Slatiňany

5.   Projednání žádosti o přidělení bytu

6.   Program 20. zasedání ZM

7.   Ukončení pronájmu nebytových prostor v domě čp. 771

 

Rada Města Slatiňany projednala na 74. schůzi

1.   Udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 5/2001

2.   Zrušení závazných ukazatelů na rok 2001 pro ZUŠ Slatiňany

3.   Přidělení bytu v DPS

4.   Využití části pozemkové  parc. č. 496/1 o výměře cca 80 m2 a části po. parc. č. 496/32 o výměře cca 48 m2 v k.ú. Trpišov ke zbudování dětského hřiště

5.   Pronájem pozemku parc. č. 199/18 a pozemku parc. č. 207/1 v k.ú. Škrovád

6.   Pronájem pozemku st. p. č. 1220 a části pozemkové parc. č. 645/1 v k.ú. Slatiňany

7.   Bezplatný převod automobilu Avia do majetku města

8.   Projednání zprávy o přezkoumání hospodáření za rok 2001 a nápravná opatření

9.   Bytová výstavba na Starém náměstí

 

Rada Města Slatiňany projednala na 75. schůzi

1.   Poskytnutí půjček z FRB a informace o využití prostředků FRB

2.   Volbu přísedících Okresního soudu Chrudim z řad občanů pro volební období 2002 - 2005

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 11.duben 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany