Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V rámci Státního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2002 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj čtyři Podprogramy, z nichž Podprogram č. 4 je zaměřen na podporu budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně - rekreační činnosti.

Příjemcem podpory může být pouze podnikatelský subjekt (právnická nebo fyzická osoba) a sdružení (sportovní, turistický svaz, klub, spolek) a podpora je poskytována  až do výše 50 % celkových rozpočtových investičních nákladů akce v příslušném roce. Tento Podprogram má stanoveny poměrně rozsáhlé zásady pro poskytování dotace, proto úplné informace jsou k dispozici referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Chrudim nebo na internetové stránce Ministerstva pro místní rozvoj - www.mmr.cz pod heslem Cestovní ruch - Státní program podpory cestovního ruchu pro rok 2002. Uzávěrka příjmu žádostí o poskytnutí dotace je 29. března 2002. Uzávěrka příjmu žádostí o poskytnutí dotace je 29. března 2002.

 

V podpoře cestovního ruchu pokračuje i nadále Česká centrála cestovního ruchu udělováním grantů na vybrané programy. Základní informace jsou opět na referátu regionálního rozvoje OkÚ Chrudim nebo na internetových stránkách České centrály cestovního ruchu www.cccr-info.cz pod heslem Grantová Podpora. Pro rok 2002 jsou uzávěrky podání žádostí o přidělení grantů 30. dubna a 30. září 2002.

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 15.březen 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany