Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V první polovině prosince loňského roku se uskutečnilo nákladem města vyznačení cyklotras č. 4112 a č. 4113 přes katastrální území Slatiňan. Projekt byl vypracován na základě územního generelu regionálních cyklotras okresu Chrudim a schválení DI Policie ČR, referátu dopravy OkÚ Chrudim a vlastníky nebo správci silnic a místních komunikací. Úseky takto vyznačené navazují na další již vyznačené mimo naše katastrální území.

Trasa č. 4112 Horní Bradlo - Chrudim začíná v Horním Bradle na křižovatce s již vyznačenou hlavní trasou  č. 1  z Prahy do Brna. Je vedena kolem vysílače v Krásném do údolí Chrudimky u Mezisvětí a odtud stoupá do Křižanovic, aby se k Chrudimce opět vrátila přes Šiškovice a Trpišov. Za Šiškovicemi končí území mikroregionu „Centrum Železných hor“ a další značení  vede po katastru Města Slatiňany. Trasa vede z Trpišova přes Kochánovice, okolo restaurace Monaco k horní bráně zámeckého parku. Ten objíždí a kolem hřebčína vede ke kostelu a cestou pod zámkem sjíždí ke Chrudimce. Levobřežní cestou opouští Slatiňany směrem na Chrudim. Značení končí v Janderově u hřiště s tím, že v Presích na příjezdu od Chrudimi je instalována naváděcí značka ke trase.

 

Trasa č. 1413 Trhová Kamenice - Slatiňany začíná v Trhové Kamenici na křižovatce s již vyznačenou hlavní trasou č. 1 z Prahy do Brna. Je vedena lesním komplexem Srnského lesa s následnými sjezdy přes Vranov a Ctětín na křižovatku u Krupína. Zde trasa opouští mikroregion Centrum Železných hor a další značení zajišťuje mikroregion Ležáky až do Lukavice.  Trasa je vedena po staré silnici k restauraci Bonet a dále městskou zástavbou k plovárně a cestou pod zámeckým parkem k restauraci U zámku, kde končí po spojení s trasou 4112.

Cyklotrasy jsou vedeny především po vedlejších silnicích a místních komunikacích s asfaltovým povrchem, dobře sjízdným i pro silniční kola.

 

Ing. Jiří Hodic, tajemník

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 15.březen 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany