Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V roce 1882 vznikla v obci Slatiňany myšlenka zříditi po příkladu jiných obcí sbor hasičský. Do té doby měla obec, co se požárového nářadí dotýče, pouze 12 košů lněných, 3 těžké háky, 2 dlouhé hřebříky a 1 již plně nepotřebnou stříkačku ruční. Mimo tohoto nářadí měl velkostatek svou vlastní stříkačku starého systému se zastaralým hasičským nářadím. Cukrovar měl též své vlastní hasící nářadí téhož druhu.

Vzhledem k těmto okolnostem sestavilo se, najmě přičiněním tehdejšího starosty obce, pana Josefa Holuba, z obecního výboru komité, kteréž si za účel obralo, zříditi sbor dobrovolných hasičů ve Slatiňanech.

 

Toto jsou přesně opsány první věty z kroniky hasičského sboru ve Slatiňanech, kterou započal psáti Josef Schmoranz, profesor průmyslové škole v Chrudimi.

 

Hasičská kronika, která je vedena s drobným přerušením v době II. světové války až dodnes, bude podkladem, ze kterého chci Vás čtenáře Ozvěn Slatiňan každý měsíc v roce  našeho 120. výročí informovat o činnosti hasičského sboru o výjezdech k požárům ve Slatiňanech a dalším dění, které se hasičů bezprostředně dotýkalo.

 

Pro Vaši informaci Vás hned na začátku roku informuji o akcích, které budou v rámci našeho 120. výročí uspořádány:

 

n    18. května pohárová soutěž mladých hasičů

n    v týdnu od 27. května do 2. června výstava ke 120. výročí

n    31. května  slavnostní schůze u příležitosti 120. výročí

n    1. června  hasičské odpoledne s cvičením a hudbou spojené s MDD

n    21. září - 26. ročník soutěže v požárním útoku

V dalším čísle Ozvěn připomenu činnost od založení po rok 1900.

 

František Rulík, starosta SDH Slatiňany

 

Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 15.březen 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany