Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Povinnost komunální odpad odděleně třídit není pro většinu z nás jistě novinkou, ale přesto bychom rádi připomněli některé důležité pokyny ke správnému třídění tohoto "našeho" odpadu.

Co vše lze z komunálního odpadu vytřídit a jak:

 

1.   sklo do kontejnerů umístěných po městě

 

Vhazovat:

- bílé nebo barevné sklo

- sklenice

- odzátkované lahve

- střepy,.....

 

Nevhazovat:

- keramiku, porcelán   

- uzávěry lahví

- drátované sklo, zrcadla

- zářivky, žárovky

- zbytky kovových uzávěrů

Vše vymyté, aby nedocházelo ke hnití zbytků obsahu. Vhodné je obaly zbavit papírových  etiket.

 

2.   papír do kontejnerů umístěných po městě

 

Vhazovat:

- noviny, časopisy, knihy bez vazby, sešity, počítačové papíry

- kartony, lepenku

- papírové sáčky

 

Nevhazovat:

- voskovaný papír, pauzák, omyvatelný a tvrzený papír

- použité hygienické potřeby, dětské  plenkové kalhotky a hygienicky závadný papír

- papír kombinovaný s kovovou či plastovou fólií (nápojové krabice tzv. tetrapaky, sáčky od polévek v prášku, ....) a jiný potažený papír

- dehtovaný a asfaltovaný papír

- papír umaštěný a znečištěný potravinami, lepidlem,.....

- pytle vyztužené plastem, pytle od chemikálií a od cementu

- bezdřevý papír (pergamen), vazby knih

 

3. plasty do kontejnerů umístěných po městě

 

Vhazovat:

- plasty teplem tvárné - duté plastové předměty jako jsou lahve a kanystry od nápojů, pochutin, potravin, kosmetických přípravků, pracích, čistících a avivážních prostředků, přípravků bytové chemie

- kelímky, vědra, nádoby a nejrůznější stolní a kuchyňské náčiní z plastů

- plastové části hraček, domácích spotřebičů a nejrůznějších výrobků, dále části obalů a výrobky z pěnového polystyrenu

- foliové materiály jako jsou odnosné tašky, sáčky od mléka, igelitové tašky, pytle, sáčky, obalové fólie

Vše vymyté, aby nedocházelo ke hnití zbytků obsahu. Vhodné je obaly zbavit papírových etiket.

Pro hospodárné využívání kontejnerů, které přispívá ke snížení nákladů spojených s likvidací odpadu, je nutné vhazované předměty, především obaly, řádně sešlápnout.

 

Nevhazovat:

- obaly od nebezpečných látek (pytle od hnojiv apod.)

- podlahové krytiny, plastové tapety, novodurové trubky a textilie všech druhů

- pěnové materiály (kromě pěnového polystyrenu) jako je molitan nebo pryž

- odpadové trubky z PVC a všechny ostatní výrobky z tohoto materiálu

- elektrické kabely a plastové díly s kovovými částicemi

- další předměty jako videokazety, skelné lamináty, bakelit, pneumatiky, izolace el. kabelů,....

- výrobky z pryže, tetrapakové obaly od nápojů (např. džusů, krabicového mléka) a všechny ostatní neplastové předměty

 

4.   nebezpečné odpady při mobilním sběru

- mezi tyto odpady patří, např.: olejové filtry, olejové akumulátory, odpad rtuti, výbojky, zářivky, textilní materiál, znečištěný org. škodlivinami, staré nátěrové hmoty, obalový materiál znečištěný, odpadní oleje, monočlánky, barvy, nádobky od spreje,....

 

Petra Medunová, správa majetku města

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 15.březen 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany