Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Zastupitelstvo města svým usnesením zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory

v tomto složení:

 

kontrolní výbor

předseda Miloslav Kubín

 

členové Stanislav Skokan a Stanislav Picpauer

finanční výbor

předseda Marie Kyselová

 

členové Ing. Petr Hroch a Jan Zajíc

 

Náplň jejich práce vychází z § 119 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plní další úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo.

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž je pověřeno zastupitelstvo.

 

Dále zde funguje

 

komise pro projednávání přestupků

předseda JUDr. Helena Tomišková

členové Marta Kolouchová

František Rulík

Martin Málek.

 

zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany