Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Zasedání Rady města Slatiňany a Zastupitelstva města.

Rada Města Slatiňany projednala na 70. schůzi

1. Udělení výjimek z obecně závazné vyhlášky č. 5/2001

2.   Plán práce rady Města Slatiňany na rok 2002

3.   Pravidla pro uživatele internetu v Městské knihovně ve Slatiňanech

4.   Stanovení výše nájemného za hrobové místo a ceny za služby spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu

5.   Výroční zprávu za rok 2001 o činnosti MěÚ v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

6.   Informaci o vyřizování peticí, žádostí a stížností v r. 2001

7.   Informaci o činnosti Městského úřadu Slatiňany

 

Rada Města Slatiňany projednala na 71. schůzi

1.   Přílohy ke smlouvě o pronájmu bytové jednotky ve vlastnictví Města Slatiňany

2.   Stanovisko Města Slatiňany jako účastníka územního řízení o umístění stavby pro novostavbu rodinného domu v kat. území Kunčí nad rámec urbanistické studie ZSJ Kunčí

3.   Podání žádosti na dotaci na Rozšíření kanalizačních systémů v místní částí Škrovád

4.   Udělení výjimek z obecně závazné vyhlášky č. 5/2001

5.   Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení

6.   Změnu termínu placení nájmu z bytu

7.   Aktuální stav pohledávek Města Slatiňany

8.   Stanovení závazných ukazatelů pro ZUŠ Slatiňany na rok 2002

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 15.březen 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany