Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
27. září 2001 nabyla účinnosti vyhláška Města Slatiňany č. 4/2001 vymezující povinnosti držitele psa. Přestože povinnosti chovatelů psů upravoval i předcházející obecně závazný předpis Města a to vyhláška č. 1/97, někteří občané se podle nich stále nechovají. Jejich bezohlednost vůči městu a jeho obyvatelům se projevila právě nyní, kdy tající sníh odkryl nevábné hromádky psích exkrementů. Velmi často pobíhají psi volně bez dozoru majitele a mnohdy i za dozoru majitele, ale bez náhubku a ne na vodítku.Upozorňujeme také držitele psů, že pes musí být označen známkou. Pokud tuto známku nemáte je nutné si ji vyzvednout na městském úřadě. Žádáme proto všechny držitele psů, aby se znovu seznámili se svými povinnostmi a také je důsledně dodržovali. Neukázněnému držiteli psa může být udělena pokuta. Bude-li jeho pes odchycen na veřejném prostranství bez dozoru, zaplatí také náklady s odchytem a umístěním v útulku. Hana Hanušová, hospodářsko správní odbor
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 20.únor 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany