Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V roce 2001 bylo ve Slatiňanech uzavřeno 49 sňatků z toho v obřadní síni budovy radnice 15, na zámku 29, v parku 1 a 4 sňatky církevní. Byl vystaven stejný počet oddacích listů a 11 listů úmrtních, do matričních knih bylo provedeno 60 zápisů. Příjmy za svatební obřady činily 48 600,-Kč.

Na matrice bylo přijato a ověřeno 93 žádostí o výpis z rejstříku trestů, 248 žádostí o vydání občanského průkazu, 35 žádostí o vydání cestovního dokladu. Nových občanských průkazů bylo  předáno 331 a cestovních dokladů 61. Celkem bylo ověřeno v loňském roce 2 238 podpisů a listin, za celkový příjem 49 070,-Kč.

Celkový počet změn provedených v evidenci obyvatel 263. Byla vydávána potvrzení o změně trvalého pobytu, změně stavu a změně OP, sdělení o pobytu a chování občanů, provedena aktualizace volebních seznamů, pro potřeby ÚVS pořízen seznam branců, pro potřeby ZŠ seznam dětí k zápisu.

Služba týkající se výlepu plakátů byla provedena 153 x za celkovou výši poplatků 24 555,-Kč.

Příjmy  za  soukromou inzerci v Ozvěnách Slatiňan činily 2 846,-Kč a za hlášení městského rozhlasu 1 310,-Kč.

Byty

Počet bytů 79

n    v červnu vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů

n    od 1.7.2001 zvýšení nájemného - nové výpočtové listy

n    měsíčně změny na inkasní středisko

n    v prosinci přidělení 2 bytů novým nájemníkům

                                                                       Marta Kolouchová, hospodářsko správní odbor

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 20.únor 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany