Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Zajímá vás, jaké poplatky vlastně město Slatiňany vybírá?

Ze psa: Celkem je ve Slatiňanech, Kunčí, ve Škrovádě a v Trpišově přihlášeno 453 psů. Byl vybrán poplatek ve výši 112 830,-Kč. Slevu uplatnilo 160 občanů. Z důvodu pozdní úhrady byl 10 občanům poplatek zvýšen  o 10 %. Jedna úhrada byla řešena exekucí na mzdu.

V psím útulku v Podlíšťanech byli po odchytu umístěni od počátku roku 2001 celkem 4 psi. 2 psi  pobývali v útulku již v předešlém roce a jejich úhradu převzal OkÚ Chrudim. Náhrady hrazené městem za tyto psy činily 26 167,-Kč        .

Ze vstupného: Konalo se 5 plesů, 3 taneční zábavy, 2 výstavy, vánoční trhy, 1 koncert v ZUŠ a 33 diskoték. Celkem bylo odvedeno na poplatku 49 332,-Kč. Udělena pokuta 1 000,-za nedodržování obecně závazné vyhlášky.

Z ubytování: Od poplatníků byl vybrán poplatek ve výši 66 201,-Kč.

Poplatek za provozovaný VHP: 4 firmy platí poplatek za 6 VHP - za r. 2001 125 000,-.

Za užívání veřejného prostranství: Reklamní zařízení 14 205,-Kč; překopy, výkopy 5 487,-Kč;  stánkový prodej 14 101,-Kč.

Správní poplatky dle z. č. 368/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Rybářské lístky: Vystaveno 66 rybářských lístků pro dospěle a 6 rybářských lístků pro děti. Vybráno 6 720,-Kč.

Výherní hrací přístroje: Poplatek ze 6 přístrojů vybrán v částce 100 000,-Kč.

Soukromě hospodařící rolník: Zrušena 1 žádost za poplatek 150,-Kč.

Tombola: Ve správním řízení povoleno 8 tombol - poplatek celkem 3 300,-Kč.

Kontrola vyměřování místních a správních poplatků proběhla ve dnech 23.2. a 1.3. 2001 bez závad.

                                                           Hana Hanušová, hospodářsko správní odbor

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 20.únor 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany