Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Vybíráme ze zápisu z 68. a 69. schůze Rady a 19. schůze Zastupitelstva Města Slatiňany.

Rada Města Slatiňany projednala na 68. schůzi

1.   Udělení výjimek z obecně závazné vyhlášky č. 5/2001

2.   Nařízení č. 1/2001 Města Slatiňany, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic

3.   Nařízení č. 2/2001 Města Slatiňany, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí

 

Rada Města Slatiňany projednala na své 69. schůzi

1.   Udělení výjimek z obecně závazné vyhlášky č. 5/2001

2.   Výsledek hospodaření v městských lesích za 4. čtvrtletí  roku 2001 a za rok 2001

3.   Výpověď ze smluv  o pronájmu pozemků

4.   Pronájmy a změny pronájmů nebytových prostor ve Společenském domě č.p. 287 ve Slatiňanech

5.   Projednání a schválení programu 19. zasedání Zastupitelstva Města Slatiňany

 

Zastupitelstvo Města Slatiňany projednalo na 19. zasedání

1.   6. změnu schváleného rozpočtu Města Slatiňany na rok 2001

2.   1. změnu schváleného rozpočtu Města Slatiňany na rok 2002

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 20.únor 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany