Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
ČINNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ROCE 2001
Činnost odboru výstavby a životního prostředí v roce 2001
V roce 2001 došlo na odbor výstavby a životního prostředí celkem 775 podání.

 

Územní rozhodnutí

        6

Stavební povolení

      74

Dodatečné povolení stavby

        2

Předčasné užívání stavby

        3

Kolaudační rozhodnutí  

      70

Sdělení k ohlášení  (drobné stavby, stavební úpravy, udržovací práce, reklamy)

      57

Změna stavby před jejím dokončením

        8

Prodloužení lhůty k dokončení stavby

      24

Změna v účelu užívání stavby

        5

Dělení a scelování pozemků

      12

Doprava (překopy, uzavírky, sjezdy, užívání veřejného prostranství)

      30

Životní prostředí (kácení stromů)

      16

Stížnosti (porušování hygienických předpisů a sousedské vztahy)

        3

Ostatní (sdělení, vyjádření, souhlasy,....)

       69

 

Odvolání do rozhodnutí odboru výstavby a ŽP bylo podáno celkem ve čtyřech případech. Všechna odvolání byla Okresním úřadem v Chrudimi zamítnuta a byla potvrzena rozhodnutí našeho odboru.

                                                           Antonín Odvárka, vedoucí  odboru výstavby a ŽP

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 20.únor 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany